Previsok pritiska ali pa samo občasni sunki

V primeru, da je pritisk previsko (ob odprtju pipe premočan sunek, nad 4bar). Je možno vgraditi regulator pritiska, ki ga reguliramo do željenega rezultata.

 Regulator postavimo na glavni dovod v hišo, stanovanje,...

     Kot je znano se v vodovodne jaške poleg števca ne sme izkoriščati za dodatne naprave zato le tega nastavimo nekje kjer je prva možnost.

Regulator pa v primeru, da so sunki občasni in nas moti puščanje varnostnega ventila na grelcu vode (bojlerju) je možna montaža ekspanziske posode. Posodo montiramo z T kosom nekje v vodovodnem sistemu. Varnostni ventil na bojlerju (grelniku vode) pa zamenjamo z protipovratnim ventilom (prepreči praznenje bojlerja (grelec ob praznem rezervarju lahko pregori)