Primer

V hiši so različni prostori v katerih bi z regulacijo ogrevanja z termostatom in časovno regulacijo optimizirali udobje in prihranek.

V primeru, da so prostori ogrevani z talnim ogrevanjem je to možno izvesti z elektromagnetnim ventilom (ki se montira v razdelilni omarici na posamezne veje)

in termostatom, ki je montiran v prostoru na višini 1,2m ne izpostavljen soncu, prepihu, izvoru toplote,..

Termostat in elektromagnetni ventil je povezan z trižilnim kablom. V notranjosti centralne omarice dovedemo tok (220V). In jim povežemo po shemi proizvajalna.

Običajno:

  • Na elektro magnetni ventil, ki ima dvožilen kabl povežemo nulo na drugega pa preko termostata fazo (trožilen kabel za fazo je potrebn zaradi lučke na termostatu (tako poleg faze (dovod in nazaj) na termostat dovedemo še nulo).
  • Elektromagnetni ventil v omarici privijemo na glavo ročnega ventila. Pomembno je probati ali je ventil nastavljen tako, da je normalno zaprt ali odprt.
  • Ventil nastavimo na poskusno temperaturo(5*C več kot v prostoru) in opazujemo reakcija ventila ne v trenutku ko se na termostatu ugasne lučka in se ventil počasi zapira. Počakamo še kako minuto in na skali za pretok opazujemo nižanje pretoka.