Poleg klasičnega posega, ki je bil v opisani kopalnici nujen zaradi poškodbe dovodne pocinkane cevi, ki je zamakala zid in kletne prostore. Smo dodali dovod mehke vode (deževnica, ki se zbira v 20 m3 štirni) za pralni stroj in kotliček. Mehka voda, ki jo pelješ čez filtre je brezplačna, zaradi nizke vrednosti trdote vode ne povzroča kamna na grelcu in občutljivih delih (pralnega stroja in kotlička) brez dodatnih sredstev in tako pripomoremo k bolj čisti naravi in skrbnemu ravnanju z pitno vodo.